Plantering och planeringstjänst

Om du är osäker eller inte har möjlighet att plantera eller planera själv, så hjälper vi dig gärna. Vi erbjuder en planering och planteringstjänst för din fruktträdgård.

Det bästa är att du skriver ett e -postmeddelande till oss om dina behov till blekingefrukttradplantskola@gmail.com så vänder vi tillbaka med ett erbjudande.

Som en uppskattning: plantering kostar ungefär samma som ett träd + transport.

Inkluderat i tjänsten är också råd om plats om var man ska plantera träden.

För 4000 sek, kommer vi föreslå hur man planterar träd i en trädgård upp till 10.000 m2.


Planting and planning service

If you are insecure or don’t have the possibilty to plant or plan yourself, we are happy to help. We offer a planning and planting service for your orchard.

Best is, you write us an email about your needs to blekingefrukttradplantskola@gmail.com and we will come back with an offer.

As an estimate: planting costs about the same as a tree + transport.
Included in the service is also on the spot advice on where to plant the trees.
For 4000 sek we will suggest how to plant trees in a garden up to 10.000 m2.

%d bloggers like this: